Czym jest energia geotermalna? – Kompleksowy przewodnik po źródłach odnawialnych

energia geotermalna

Energia geotermalna to ciepło pochodzące z ziemi. Można je znaleźć w gorących źródłach, gejzerach i wulkanach, ale jest też wszędzie wokół nas. Wewnętrzne ciepło Ziemi tworzy prądy konwekcyjne, które wyprowadzają gorący płyn na powierzchnię w miejscach takich jak Nowa Zelandia czy Islandia. Energia geotermalna może być wykorzystywana do ogrzewania domów lub szklarni, albo jako źródło energii elektrycznej w elektrowni geotermalnej. W tym artykule przedstawiamy zalety i wady energii geotermalnej, jej potencjał w Twojej społeczności, zachęty finansowe, potencjalne wyzwania i wiele innych.

Jakie są korzyści z wykorzystania energii geotermalnej?

– Bardziej gorąca niż gorąca! – Energia, która pochodzi z rozpadu radioaktywnego wewnątrz ziemi, nie nadaje się do wykorzystania przez człowieka. Energia geotermalna jest natomiast znacznie bliższa ideałowi zrównoważonej, czystej energii niż energia słoneczna czy wiatrowa. Ciepło, które pochodzi z ziemi jest całkowicie wolne od zanieczyszczeń i węgla, co czyni je idealnym kandydatem na przyszłość naszych systemów energetycznych. – Jest niezawodne! – Słońce przechodzi przez okresy wysokiej i niskiej aktywności, a podmuchy wiatru mogą być nieprzewidywalne. Elektrownie geotermalne mogą wytwarzać energię elektryczną nawet wtedy, gdy panele słoneczne nie generują wystarczającej ilości energii lub gdy nie wieją wiatry. – Jest stała! – Energia geotermalna to niezawodne źródło energii, które jest dostępne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez przerw spowodowanych złą pogodą lub przypływami i odpływami. – Bardziej niż gorąca! – Temperatura, jaką może wytworzyć energia geotermalna, czyni ją realnym źródłem dla wielu zastosowań przemysłowych, takich jak rolnictwo, przetwórstwo i produkcja. – Jest super przyjazna dla środowiska! – Oprócz bezemisyjnej produkcji energii, elektrownie geotermalne są procesem o obiegu zamkniętym. Oznacza to, że płyny, które są produkowane z ziemi, jak również płyn używany w zakładzie są przetwarzane i ponownie wykorzystane, co powoduje znacznie mniejszy zrzut wody niż w przypadku innych procesów przemysłowych.

Jak działa energia geotermalna?

Temperatura ziemi różni się znacznie w różnych miejscach. Na przykład w północno-zachodnim Pacyfiku temperatura ziemi wynosi od 45°F do 74°F. Jednak w miejscach takich jak zachodnia część USA, Nowa Zelandia i Islandia, temperatura może osiągnąć nawet 300°F. Energia geotermalna może być wykorzystywana do ogrzewania domów lub szklarni, lub jako źródło energii elektrycznej w elektrowni geotermalnej. Proces pozyskiwania energii różni się w zależności od miejsca. Ogólnie rzecz biorąc, proces wydobycia energii działa w następujący sposób: – Wiercenie – Najpierw wierci się otwory w ziemi, aby dotrzeć do znajdującego się pod nią gorącego płynu lub pary. – Pompowanie – Płyn jest następnie pompowany na powierzchnię i do wymiennika ciepła, gdzie ciepło jest przekazywane do innego płynu (wody lub płynu syntetycznego). – Płyn jest następnie przesyłany do turbiny w celu wytworzenia energii elektrycznej. – Płyn jest następnie wysyłany z powrotem do zakładu, gdzie jest wysyłany z powrotem pod ziemię lub jest używany do ogrzewania domów lub szklarni.

Ile kosztuje energia geotermalna?

Ponieważ źródło energii znajduje się na miejscu, koszty są bardzo niskie w porównaniu z innymi konwencjonalnymi źródłami energii stosowanymi w USA. Ostatnie badania przeprowadzone przez Departament Energii (DOE) pokazują, że geotermalna energia elektryczna jest konkurencyjna w stosunku do innych projektów związanych z energią odnawialną, jak również konwencjonalnych projektów związanych z paliwami kopalnymi. Koszt energii geotermalnej będzie zależał od rodzaju projektu, głębokości odwiertu, lokalizacji itp.

Czy energia geotermalna jest niezawodna?

Wydajność elektrowni geotermalnej jest mierzona w jednostkach mocy, zwanych mocą MW. Wydajność elektrowni geotermalnej może być obliczona na podstawie temperatury źródła. Tak więc na obszarach, gdzie temperatura jest niższa, moc wyjściowa elektrowni będzie niższa niż w miejscach, gdzie temperatura jest wyższa. Energy Information Administration of the DOE obliczyła średnią ważoną dla energii geotermalnej na poziomie 32 dolarów za MWh. Liczba ta oparta jest na próbie okręgów, które produkują energię geotermalną. Energia geotermalna ma wysoki współczynnik wydajności, co oznacza, że elektrownie produkują energię prawie przez cały czas. Na przykład zakłady w zachodnich stanach, które mają wysokie temperatury, produkują około 80% czasu.

Gdzie energia geotermalna jest najbardziej efektywna?

Energia geotermalna jest najbardziej efektywna w miejscach, gdzie temperatury przekraczają 150°F. Miejsca takie istnieją w zachodnich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Islandii, części Azji i niektórych innych częściach świata.

Jakie są wady korzystania z energii geotermalnej?

– Izolacja – Jeśli spojrzysz na miejsca, w których energia geotermalna jest najbardziej efektywna, możesz poczuć się nieco zniechęcony. Większość miejsc o najwyższej temperaturze znajduje się w Nowej Zelandii, Islandii i Azji. – Zużycie wody – Kolejną obawą jest to, że energia geotermalna wymaga dużo wody. W rzeczywistości niektóre z najbardziej obiecujących miejsc dla elektrowni znajdują się tuż obok zbiorników wodnych, co doprowadziło do kontrowersji. – Nierównomierna dystrybucja – Energia geotermalna jest najbardziej efektywna w określonych obszarach. Oznacza to, że jeśli chcesz korzystać z tego źródła energii, będziesz musiał bardzo konkretnie określić, gdzie chcesz zbudować swój dom.

Czy energia geotermalna jest dobra dla środowiska?

Energia geotermalna jest całkowicie wolna od węgla. Wykorzystuje ona wodę, która znajduje się pod ziemią i przekazuje ciepło do wody, która jest używana do generowania energii elektrycznej. Woda ta jest później odprowadzana z powrotem do ziemi. Woda jest jednym z głównych nakładów wymaganych do wytworzenia energii elektrycznej z energii geotermalnej. Ilość wody wykorzystywanej przez zakłady geotermalne różni się w zależności od różnych czynników, takich jak technologia stosowana do wydobycia, projekt zakładu, warunki klimatyczne i lokalizacja. Ilość wody, która jest pobierana z zakładów geotermalnych jest tą samą ilością, która jest wykorzystywana jako źródło do wytwarzania energii elektrycznej. Innymi słowy, w zakładach geotermalnych nie jest wymagana woda słodka. Woda, która jest pobierana z ziemi jest wykorzystywana jako źródło energii i jest odprowadzana z powrotem do ziemi.

Podsumowanie.

Energia geotermalna jest gorętsza niż gorąca! Jest niezawodna, stała i super przyjazna dla środowiska. Ponieważ źródło energii znajduje się na miejscu, koszty są bardzo niskie w porównaniu z innymi konwencjonalnymi źródłami energii stosowanymi w USA. Ostatnie badania przeprowadzone przez Departament Energii (DOE) pokazują, że geotermalna energia elektryczna jest konkurencyjna w stosunku do innych projektów dotyczących energii odnawialnej, jak również konwencjonalnych projektów dotyczących paliw kopalnych. Energia geotermalna może być wykorzystywana do ogrzewania domów lub szklarni, lub jako źródło energii elektrycznej w elektrowni geotermalnej. Proces pozyskiwania energii różni się w zależności od miejsca. Ogólnie rzecz biorąc, proces pozyskiwania energii działa w następujący sposób: wiercenie, pompowanie, płyn jest następnie pompowany na powierzchnię i do wymiennika ciepła, gdzie ciepło jest przekazywane do innego płynu (woda lub płyn syntetyczny). Płyn jest następnie przesyłany do turbiny w celu wytworzenia energii elektrycznej. Płyn jest następnie wysyłany z powrotem do zakładu, gdzie jest albo wysyłany z powrotem pod ziemię lub jest używany do ogrzewania domów lub szklarni.

rodzaje rowerów

Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

energia sloneczna

Energia słoneczna czym jest?