Dlaczego Twoja firma powinna zainteresować się fotowoltaiką i na co powinieneś zwrócić uwagę przy jej wyborze

Solar panel cell on dramatic sunset sky background,clean Alternative power energy concept.

Problemy energetyczne firm

Stale rosnące ceny energii elektrycznej przekładają się bezpośrednio na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a pośrednio także na ceny towarów i usług oraz konkurencyjność firmy na rynku. Kolejnym problemem doskwierającym firmom są zmiany klimatyczne, które sprawiają, że podczas dużych upałów elektrownie są zmuszone ograniczać generację prądu z uwagi na niewystarczające możliwości chłodzenia.

Ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniają się także do zrywania linii energetycznych, co jest poważnym zagrożeniem zwłaszcza dla firm sektora farmaceutycznego czy spożywczego a także dla szpitali czy placówek o podobnym profilu.

Ponieważ rachunki za prąd mogą sięgać w firmach wielu tysięcy złotych miesięcznie, warto szukać rozwiązania, które pomoże te koszty maksymalnie zniwelować. Najbardziej opłacalne jest inwestowanie w OZE – odnawialne źródła energii. W polskich warunkach nasłonecznieniowych  (średnia moc promieniowania słonecznego na 1m2 powierzchni wynosi około 1000W; przyjmuje się roczną średnią wartość nasłonecznienia ok. 1600 godzin, co stanowi 30% – 40% długości dnia) optymalnym rozwiązaniem jest fotowoltaika.

Własna elektrownia solarna to realna szansa na maksymalne uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców prądu, a co za tym idzie – radykalną redukcje rachunków. Instalacja fotowoltaiczna nie jest tania, ale zwraca się bardzo szybko, ponieważ część kosztów z nią związanych przedsiębiorca może odpisać od podatku. Inwestor instytucjonalny może także skorzystać z dofinansowania z następujących źródeł:

  • Program Energia Plus. Beneficjentem może być każde przedsiębiorstwo (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), prowadzące działalność gospodarczą. Musi ono spełnić trzy warunki: roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 2GWh a planowana oszczędność energii nie będzie mniejsza niż 5%. Inwestycja musi być poprzedzona audytem energetycznym, który rekomenduje inwestycję w OZE. To rozwiązanie przewidziane dla większych przedsiębiorstw, które chcą zainwestować instalacje PV (i nie tylko) o większej mocy. Budżet programu to 1,3 mld zł.
  • Gwarancja Biznesmax udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To bezpłatna promesa spłaty kredytu, udzielana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, z której można z skorzystać przy kredytach przeznaczonych na rozwój działalności, w tym na inwestycje “o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym”. Jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie uregulować zobowiązania z własnych środków, zrobi to za niego gwarant (BGK) – oczywiście kwotę gwarancji będzie trzeba później spłacić, wraz z odsetkami. Gwarancja jest udzielana do 80% kwoty kredytu i nie może przekroczyć kwoty 2,5 mln euro. Wsparcie oferowane jest na okres 20 lat.
  • Lokalne programy wspierające rozwój fotowoltaiki, finansowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak dużej instalacji fotowoltaicznej potrzebuje firma?

Moc instalacji fotowoltaicznej zależy od zapotrzebowania firmy na energię elektryczną. Należy pamiętać, że mikroinstalacje (

Większości przedsiębiorstw (firmy, fabryki, zakłady produkcyjne) wystarczy mała instalacja. Jeśli jednak firma ma w planie sprzedaż prądu z farmy fotowoltaicznej i chce traktować to jako swój główny zarobek, wielkość takiej inwestycji będzie rzutowała także na sytuację prawną i obowiązek posiadania koncesji.

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej objęte są stawką stałą 23% VAT.

Czy firma może mieć status prosumenta?

Jeśli zużycie prądu w firmie wynosi w granicach 50 MWh rocznie, firma kwalifikuje się do zostania prosumentem. Bycie prosumentem ustawowym jest atrakcyjne dla firm, w przypadku których instalacja PV pokrywa blisko 100% zapotrzebowania rocznego w bilansie rocznym i pociąga za sobą:

  • możliwość odprowadzania nadprodukcji energii do publicznej sieci energetycznej, gdzie jest magazynowany przez cały rok rozliczeniowy
  • możliwość odebrania zmagazynowanej energii w okresach mniejszej efektywności instalacji fotowoltaicznej (jesień i zima)

Jeszcze do końca roku 2021 system opustów będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach: można odebrać 70-80% wprowadzonej przez nas do sieci energii, na rozliczenie nadwyżki prosument ma 365 dni od jej momentu. Od roku 2022 ma nastąpić zmiana w przepisach i prosument będzie zobowiązany do sprzedawana nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii firmom energetycznym, a następnie będzie ją mógł, w razie potrzeby, kupić po cenach rynkowych bądź preferencyjnych.

Olejki eteryczne

Czym kierować się, wybierając swój pierwszy zestaw naturalnych olejków eterycznych?

Kocioł na pellet zamiast gazowego – czy to dobry pomysł?