Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Jak odliczyc fotowoltaike od podatku

Odnawialne źródła energii to przyszłość, w którą inwestuje coraz więcej krajów. Obecnie jesteśmy na etapie odchodzenia od surowców, których wydobycie i dystrybucja są bardzo kosztowne, a ich spalanie negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Polski rząd zaoferował swoim obywatelom możliwość odliczenia od podatku dochodowego wartości paneli fotowoltaicznych, co ma zachęcić do ich zakładania. W jaki sposób odliczyć koszty związane z instalacją fotowoltaiczną od podatku?

Inwestycja w fotowoltaikę

Ceny prądu nieubłaganie szybują w górę, podczas gdy właściciele domów, którzy zdecydują się na montaż paneli fotowoltaicznych mogą ograniczyć rachunki do minimum. Jest to jeden z głównych powodów, dla których fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością. Niestety, pomimo iż instalacja fotowoltaiczna daje możliwość znacznego ograniczenia kosztów, na początku trzeba przygotować się na spory wydatek. Jak w przypadku każdej inwestycji, na jej zwrot należy trochę poczekać. Tymczasem ustawodawca wyciąga rękę do osób, które inwestują w OZE i proponuje odliczenie od podatku paneli fotowoltaicznych w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ulga ta obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Przysługuje ona osobom prywatnym bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które rozliczają się z urzędem skarbowym według skali podatkowej (17% i 32%), za pomocą podatku liniowego (19%) czy poprzez ryczałt ewidencjonowany. Co ważne, odliczenia od podatku za fotowoltaikę nie przysługują firmom ani osobom fizycznym, które zamontowały instalację na budynku przeznaczonym do innych celów, niż cele mieszkaniowe. Dodatkowo osoba chcąca skorzystać z ulgi na fotowoltaikę musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku.

Ile można odliczyć?

Każdemu podatnikowi przysługuje kwota 53 tysięcy złotych do odliczenia jednorazowo lub w ciągu 6 lat od dokonania pierwszego zakupu związanego z instalacją paneli fotowoltaicznych. Jeżeli podatnik pozostaje w związku małżeńskim limit ten ulega podwojeniu i wynosi 106 tysięcy na oboje podatników. Limit odliczenia nie podlega zwiększeniu wskutek posiadania przez podatnika więcej niż jednej nieruchomości, na której zainstalował on panele fotowoltaiczne. Odliczeniu od podatku podlegają nie tylko koszty samych paneli, ale również:

  • montaż paneli fotowoltaicznych,
  • dodatkowe usługi związane z przystosowaniem paneli,
  • niezbędne akcesoria i urządzenia.

Podatnik, aby móc odliczyć koszty związane z fotowoltaiką musi posiadać faktury VAT, które dokumentują wszystkie transakcje. Faktury te muszą być wystawione po 1 stycznia 2019 roku, choć sama usługa czy zakup sprzętu mógł nastąpić wcześniej. Jeżeli podatnik nie posiada faktur, nie ma prawa do odliczeń jedynie na podstawie paragonów. Niemniej jednak zawsze istnieje możliwość zwrócenia się z prośbą do sprzedawcy o wystawienie brakującej faktury. Do odliczenia przyjmowana jest kwota brutto chyba, że VAT został już wcześniej odliczony – dotyczy to czynnych podatników VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Na co zwrócić uwagę?

W przypadku instalacji takich jak fotowoltaika podatek może zostać odliczony tylko w takiej wysokości, w jakiej koszty rzeczywiście zostały poniesione przez podatnika. Problem pojawia się w momencie, gdy podatnik skorzystał z dotacji „Mój Prąd”. Maksymalna jej kwota wynosi 5 tysięcy złotych, których podatnik nie ma już prawa odliczyć. Oznacza to, że nie będzie przysługiwała mu łączna kwota odliczenia w wysokości 53 tysięcy złotych, a jedynie 48 tysięcy. Wynika to z faktu, że wydatki w kwocie 5 tysięcy nie zostały pokryte bezpośrednio z kieszeni podatnika. Odliczenia można dokonać w rozliczeniu rocznym, na odpowiednim dla siebie formularzu PIT – w zależności, jakie w ciągu roku podatkowego posiadaliśmy źródło dochodów. Odliczenia można dokonać w ciągu 6 lat, także etapami, jeżeli w danym roku koszty instalacji przekroczyły nasze dochody.

Odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popularność, głównie ze względu na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jeżeli dodatkowo mamy możliwość odliczenia wydatków od podatku, warto z tego skorzystać. Być może tego typu ulga podatkowa zachęci jeszcze więcej osób do instalacji paneli fotowoltaicznych.

Jak walczyc ze smogiem

Jak walczyć ze smogiem?

Zanieczyszczenie Morza Baltyckiego

Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego