Komu przekazać 1% podatku? Ekologiczne propozycje

1 procent podatku - ekologicze propozycje

Do 30 kwietnia urząd skarbowy przyjmuje rozliczenia PIT 2021, czyli za rok 2020. Przy tej okazji warto pamiętać o szansie na wsparcie wybranej organizacji. Możliwość wskazania fundacji, która otrzyma od nas drobne dofinansowanie, obowiązuje od 1 stycznia 2004. Już od 17 lat więc podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych można przekazać 1% organizacji pożytku publicznego. Niestety, wciąż zapomina o tym (a może celowo rzecz ignoruje) spora część Polaków. Właśnie dlatego dzisiaj podpowiemy, jak przekazać swój jeden procent oraz wskażemy kilka organizacji działających na rzecz środowiska, które warto rozważyć podczas formowania deklaracji podatkowej.

Kto może przekazać 1 procent podatku?

1 procent podatku na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP) mogą przekazać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczający przychody, które nie są zwolnione z podatku. Bezwzględnym warunkiem, by przekazać 1% podatku, jest rozliczenie PIT w pierwszym terminie. Do uprawnionych zaliczają się więc:

  • osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych przez skalę podatkową (np. umowę o pracę, umowę zlecenie),
  • osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają ze 19-procentowej stawki podatku liniowego,
  • osoby opodatkowane na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • emeryci i renciści, którzy są rozliczani z podatku przez organ rentowy.

Niestety, istnieją również osoby, które nie mają możliwości przekazać 1% podatku dochodowego. Są to podatnicy, za których deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy. 1% podatku nie przekażą również wszyscy opodatkowani w formie karty podatkowej.

Jak przekazać 1 procent podatku?

Aby przekazać 1%, należy podczas rozliczenia PIT, podać nr KRS organizacji pożytku publicznego oraz wpisać (wcześniej obliczoną) kwotę 1% podatku. Jak obliczyć 1% podatku? To bardzo proste. 1% to jedna setna część podatku, jaki powinniśmy odprowadzić do Skarbu Państwa. Wystarczy więc podzielić tę kwotę przez 100 lub pomnożyć przez 0,01, by uzyskać wartość 1% podatku.

Należy jednak pamiętać, że kwota, którą wskażemy w zeznaniu, powinna być zaokrąglona do wartości dziesiętnych (10 groszy) i nie może ani grosik przekraczać limitu wyliczeń. Oznacza to, że jeżeli 1% naszego podatku wynosi 37,28, to w rubrykę wpisuje się kwotę 37,20 (zasady matematyki podpowiadają inaczej, ale niech Was to nie zwiedzie). Przekazaniem środków na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego. Swój 1% podatku dochodowego można przekazać w danym roku tylko jeden fundacji, nie można rozdzielić go między kilka. Darowizna podatnika może zostać przekazana zarówno w formie klasycznej deklaracji, jak i e-pit.

Poza kwestiami moralnymi za przekazaniem 1% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego przemawiają względy czysto pragmatyczne. Z tytułu podobnego działania podatnik nie ponosi żadnych kosztów. Niezależnie od tego, czy przekazałby ten 1%, pieniądze i tak nie trafiłyby na jego konto, ale do Skarbu Państwa. Zdecydowanie sensowniejsze wydaje się więc samodzielne podjęcie decyzji w kwestii przeznaczenia choćby ułamka z uiszczanych opłat.

Przekaż 1 procent podatku dochodowego ekologicznej organizacji pożytku publicznego – propozycje

Na co dzień nie jesteś przykładnym ekologicznie obywatelem? Nieszczególnie angażujesz się w ochronę środowiska? Cóż, teraz masz szansę wspomóc tę zaniedbaną część swojej codzienności. Niezależnie od tego, w co wierzysz, jakie masz życiowe cele i aspiracje, jak zamożny jesteś – kwestie ekologiczne dotyczą każdego człowieka oraz przyszłych pokoleń, którym da początek. Od stanu powietrza, wód i gleby zależy dobrobyt całego globu. Chociaż ekologiczna świadomość stale rośnie, to nie da się ukryć, że przedstawiciele na najwyższych szczeblach władzy wciąż niekoniecznie przykładają do problemu odpowiednią wagę. Zmianę w tej kwestii stara się jednak robić wiele ekologicznych organizacji pozarządowych. Oto kilka, których wsparcie polecamy.

WWF

Organizacji WWF (tłum. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody; dawniej World Wildlife Fund i World Wide Fund for Nature) to organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym, która powstała w 1961. Polski oddział utworzony został w 2000 roku, a od 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego. Wspierając WWF przyczyniasz się do ochrony między innymi takich zwierząt znanych z polskiego krajobrazu, jak: rysie, niedźwiedzie, wilki, foki, morświny. Organizacja propaguje też zrównoważone leśnictwo, czy ochronę rzek przed degradacją oraz prowadzi działania uświadamiające w kontekście zmian klimatycznych, zanieczyszczeń oraz zalet odnawialnych źródeł energii.

Numer KRS: 0000160673

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS)

To ogólnopolska organizacja pożytku publicznego, która zrzesza różnorodne organizacje ekologiczne funkcjonujące w największych polskich miastach. PZA koncentruje się na budowaniu obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzeniu mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększeniu wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji. Ponadto wspiera ekorozwój krajów Globalnego Południa i społeczeństwa obywatelskiego Europy Wschodniej. PZS współpracuje z organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Numer KRS: 0000136497

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Viva to jedna z bardziej rozpoznawalnych w Polsce fundacji działających na rzecz zwierząt. Reaguje w przypadkach znęcania się, prowadzi sprawy w sądach przeciwko oprawcom, szkoli instytucje państwowe i organizuje kampanie propagujące etyczne traktowanie zwierząt. Ponadto angażuje się w promocję adopcji zwierząt ze schronisk. Jako organizacja pozarządowa niepodlegająca dotacjom z innych źródeł Viva utrzymuje się głównie z 1% podatku.

Numer KRS: 0000135274

Fundacja Greenpeace –

Greepeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która od 1971 roku działa na rzecz ochrony środowiska. Swoje lokalne biura posiada w aż 55 krajach. W Polsce Greenpeace powstał w 2004 roku. Aby zachować niezależność, organizacja nie przyjmuje dotacji od rządów (w tym Unii Europejskiej) oraz biznesu. Utrzymuje się wyłącznie ze wsparcia osób indywidualnych. Działania Greepeace są bardzo szeroko zakrojone – od akcji uświadamiających w sieci oraz w formie wydarzeń, przez tworzenie szczegółowych raportów o stanie środowiska, po pokojowe protesty. Organizacja zajmuje się tematami takimi, jak: zmiany klimatyczne, ochrona lasów, ochrona pszczół, wsparcie rolnictwa przyjaznego środowisku, ochrona zagrożonych gatunków oraz ekosystemów.

Numer KRS: 0000180402

Społeczny Instytut Ekologiczny

Społeczny Instytut Ekologiczny znajdujący się na liście organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% w zeznaniu podatkowym działa od 1990 roku. Instytut jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci, Koalicji na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Koalicji Klimatycznej oraz sieci PAN EUROPE. Współpracuje także z Greenpeace i ANPED. Do jego celów należy wspieranie zrównoważonego rozwoju, wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Instytut wspiera także inicjatywy innych fundacji, które prowadzone są w celach niezarobkowych.

Numer KRS: 0000083414

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”

To jedna z najstarszych niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce. Organizacja powstała w 1988, a od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. W statucie stowarzyszenia znajduje się ochrona planety Ziemi oraz zachowanie środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej z myślą o ludziach współczesnych oraz przyszłych pokoleniach.

Numer KRS: 0000120069

Dlaczego warto wspierać ekologiczne organizacje pożytku publicznego?

Przekazanie 1% podatku to minimum zachodu, które przynieść może realne korzyści dla środowiska. Ludzie zrzeszający się pod skrzydłami powyższych fundacji mają na swoim koncie wiele sukcesów związanych z ochroną ekosystemów, wsparciem odbudowy populacji gatunków, lokalnym zmniejszeniem poziomu zanieczyszczeń, czy – przede wszystkim – uświadamiania kolejnych pokoleń na temat zrównoważonego rozwoju oraz wartości ruchów ekologicznych i codziennego funkcjonowania w zgodzie z naturą, a nie przeciwko niej. Przekaż 1% podatku i przyczyń się do poprawy kondycji współczesnego świata.

Upcykling - co to jest

Co to jest upcykling?

Furoshiki - chusta do pakowania przedmiotow

Furoshiki – chusta, która zmieni Twoje podejście do pakowania przedmiotów